Đổi trả hàng - hoàn tiền

1. ĐỔI TRẢ HÀNG:
 -
Khi Công ty giao nhầm sản phẩm, nhầm màu, sản phẩm bị hư hỏng do nhà sản xuất.
 - Sản phẩm còn nguyên, không bị dơ bẩn, rách, thủng, chưa qua sử dụng hoặc đã qua giặt tẩy.
 - Thời gian đổi hàng là trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày mua hàng
 - Khi đổi hàng phải có chứng từ mua hàng.
 - Trừ trường hợp được quyền đổi trả hàng nêu trên, Công ty không chấp nhận xử lý các vấn đề khác.

2. HOÀN TIỀN:
 -
Trường hợp hết hàng đổi sẽ hoàn tiền lại cho quý khách